Đánh giá xe

Đánh giá chi tiết xe Hyundai Tucson 2018

21-11-2017 3:00 pm

Đánh giá chi tiết xe Hyundai Tucson 2018 - Đánh giá xe Hyundai Tucson 2018 về giá bán, thiết kế nội - ngoại thất, trang bị tính năng tiện nghi, khả năng vận hành và an toàn.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá chi tiết xe Jaguar F-Pace 2018

17-11-2017 3:05 pm

Đánh giá chi tiết xe Jaguar F-Pace 2018 - Đánh giá, nhận định xe Jaguar F-Pace về giá bán, phong cách thiết kế nội - ngoại thất, trang bị tiện nghi, tính năng an toàn và khả năng vận hành.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ Chevrolet Aveo 2018

17-11-2017 10:05 am

Đánh giá sơ bộ Chevrolet 2018. Nhận định, đánh giá tổng quan về nội - ngoại thất, trang bị tiện nghi, vận hành và an toàn.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ xe Chevrolet Aveo 2018

14-11-2017 10:20 am

Đánh giá sơ bộ xe Chevrolet Aveo 2018 - Nhận định, đánh giá nhanh xe Chevrolet Aveo 2018 về trang bị nội - ngoại thất, tiện nghi, vận hành và an toàn.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá chi tiết xe Suzuki Celerio 2018

06-11-2017 2:25 pm

Đánh giá chi tiết xe Suzuki Celerio 2018 - Đánh giá xe Suzuki Celerio về phong cách thiết kế, trang bị tính năng ở nội ngoại thất, khả năng vận hành và an toàn.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ xe Audi Q7 2018

01-11-2017 2:05 pm

Đánh giá sơ bộ xe Audi Q7 2018 - nhận định, đánh giá nhanh xe Audi 2018 về giá bán, thiết kế nội - ...

Xem chi tiết [...]

Đánh giá chi tiết xe Chevrolet Cruze 2018

31-10-2017 12:40 pm

Đánh giá chi tiết xe Chevrolet Cruze 2018 - Đánh giá xe Chevrolet Cruze 2018 về giá bán, thiết kế nội - ngoại thất, trang bị tiện nghi, tính năng vận hành và an toàn.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ xe Mazda 6 2018

17-10-2017 11:15 am

Đánh giá sơ bộ xe Mazda 6 2018 - Đánh giá nhanh Mazda 6 2018 về giá bán, phong cách thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi, vận hành và tính năng an toàn.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ xe Chevrolet Spark 2018

08-10-2017 11:50 am

Đánh giá sơ bộ xe Chevrolet Spark 2018 - Đánh giá nhanh Chevrolet Spark 2018 về giá bán, phong cách thiết kế nội ngoại thất, trang bị tiện nghi, vận hành và tính năng an toàn.

Xem chi tiết [...]

Đánh giá sơ bộ xe Toyota Corolla Altis 2018

27-09-2017 1:15 pm

Đánh giá sơ bộ xe Toyota Corolla Altis 2018 - Đánh giá nhanh xe Toyota Altis 2018 về giá bán, thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và khả năng vận hành...

Xem chi tiết [...]